Projekt pn.: Mój cel = Praca
realizowany w ramach
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)
na lata 2014 – 2020

Wartość projektu: 126 775,00 zł, w tym dofinansowanie z UE: 106 845,97 zł

Okres realizacji projektu: 02.01.2017 r. – 31.07.2017 r.

W ramach realizacji projektu planujemy objąć wsparciem 10 osób biernych zawodowo i / lub bezrobotnych (wyłącznie osoby niezarejestrowane w powiatowych urzędach pracy), w tym osoby z niepełnosprawnościami, w wieku 15-29 lat pozostające bez zatrudnienia, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. Młodzież NEET zgodnie z definicją osób z kategorii NEET przyjętą w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój na 2014-2020), zamieszkujące na terenie powiatów:

  • Miasta Suwałki,
  • suwalskiego,
  • augustowskiego,
  • grajewskiego,
  • monieckiego,
  • sejneńskiego.

W ramach projektu przewidziano kompleksowe wsparcie w postaci: IPD, poradnictwa zawodowego, Kursu spawalniczego metodą MAG i TIG oraz 3-miesięcznych staży.

Zakres wsparcia ukierunkowany jest na indywidualne podejście do każdego uczestnika projektu i jak najlepsze przygotowanie go do podjęcia zatrudnienia.

Celem ogólnym projektu jest kompleksowe przygotowanie do znalezienia zatrudnienia i funkcjonowania na rynku pracy oraz aktywności społecznej 10 uczestników projektu.

Minimum 6 osób pozostających bez zatrudnienia (niezarejestrowane w PUP) / biernych zawodowo podejmie zatrudnienie.

Pliki do pobrania:

  1. umowa z uczestnikiem projektu,
  2. oswiadczenie uczestnika projektu,
  3. regulamin projektu,
  4. formularz rekrutacyjny.