UNIWERSUS uczy także napełniania butli, gaśnic i innych rodzajów zbiorników gazem:

  • skroplonym,
  • sprężonym,
  • sprężonym pod ciśnieniem.

Szkolimy napełnianie metodą automatyczną i nieautomatyczną.